Webpshere/WebLogic到底有什么优势

Webpshere/WebLogic到底有什么优势???
日处理数据近千万的系统,别人采用IIS+存储过程,存储过程负责统计数据,C++入库;我们也采用存储过程负责统计数据,C++入库,Websphere负责web应用。各位有没有发现Java到底有什么好?比别人多花了昂贵的钱买Websphere,为什么要客户多付买websphere/weblogic的钱?

------------------------------------------------------------------------------
Java技术搜索引擎法律搜索引擎