hibernate版的jivejdon

08-09-17 oojdon
    

Jdon改版了,我也来show一下我的hibernate学习成果,用Jpa注解+hibernate重构的jivejdon

    

pub
2008-09-17 14:02

up

oojdon
2008-09-17 14:07

管理员进来直接到达某个帖子进行删除,用AOP拦截某些别有用心者利用url路径做自己不该做的事!


oojdon
2008-09-17 14:12

换一个MM头像:

[该贴被oojdon于2008-09-17 14:12修改过]


oojdon
2008-09-17 14:16

这是编辑板


5Go 1 2 3 4 ... 5 下一页