Java中迭代Map和List最简单直接办法

这里介绍可以迭代 Map 和 List 最简单直接办法,代码量最少。

方法 1:标准for方法:
List:

for(String item:sList) {..}

Map:

for(Map.Entry<String, String> sEntry : sMap.entrySet()){..}

           

       

方法 2:Java8以上 .forEach方法
 List:

sList.forEach(item -> log(item));

或:

sList.forEach(System.out::println);


Map:
 

sMap.forEach((k, v) -> log("s1: " + k + ", s2: " + v));